ШРЕК    За високи добиви и при екстензивно производство

  • Зрялост:        средно ранен до средно късен хибрид
  • Вегетационен период:        250-255 дни - Южна България,258-262 дни - Северна България
  • Височина:        средно високи до високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване:        бързо
  • Развитие през пролетта:        умерено бързо
  • Цъфтеж:        средно ранен продължителен
  • Съдържание на масло:        46-48%
  • Посевна норма:        45-50 реколтирани растения/m2

ШРЕК е много подходящ за по-късни дати на сетба.Благодарение на бързия старт, наблюдаваме много добро есенно развитие, без риск от просрастване на стъблото.Генетика,изключително подходяща за "златните" есенни условия на България.

ШРЕК е представител на едн апо-различна генетика.Шушулките са значително по-дълги и с над 20% по-тежки в сравнение с тези при други хибриди.Това е от голямо значение в региони с изразни засушавания или в случай на късни пролетни мразове, защото семената в останалите шушулки достигат по-висока абсолютна маса и по този начин получваме висок добив,независимо от неблагоприятните условия.

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ

Мероприятия

Препоръки
Дата на сеитба Средно късна до късна
Посевна норма 40-45 кълняеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти лист.
Есенно торене 100-200 мл/дка Бор за подпомагане студоустойчивостта
Пролетно торене Максимум 40-45 % от азотната торова норма, заедно със Сяра , внесени с първото торене
Растежен регулатор напролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия,но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

  

Технологични характеристики

 

ШРЕК

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ШРЕК

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ШРЕК

Източник: RAPOOL-RING GmbH