log
ДАЛТОН    Мощен, високодобивен, печеливш!

  • Зрялост:        средно ранен до средно късен хибрид
  • Вегетационен период:        250-256 дни - Южна България,258-265 дни - Северна България
  • Височина:        високи растения: 170-175 cm
  • Развитие след поникване:        изключително мощно и бързо
  • Развитие през пролетта:        умерено бързо
  • Цъфтеж:        средно ранен, продължителен
  • Съдържание на масло:        46-48%
  • Посевна норма:        40 - 50 реколтирани растения/m2

Далтон е представител на ново поколение хибриди на Рапул.Той е селектиран специално за условията на Южна Европа и съчетава в себе си много предимства, необходими за успешното производство на рапица в България.

Едно от тях е устойчивостта на болести и по-специално на Фома, благодарение на гена Rlm 7, като по този начин се предотвратяват негативните ефекти върху добива в следствие на заразяване с гъбата Phoma Lingam.

Друго изключително важно предимство на ДАЛТОН е силният растеж през есента, благодарение на което хибридът е изключително подходящ за късни сеитби, като дори и тогава гарантира оптимално развитие за презимуване.

НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ:

Мероприятие Препоръки
Дата на сеитба Средно късна - късна сеитба
Посевна норма 40-45 кълнчеми семена м2
Растежен регулатор/есенен фунгицид

Висока доза растежен регулатор във фаза 4-ти лист

Есенно торене 100-200мл/дка Бор за подпомагане на студоустойчивостта.
Пролетно торене Максимум 40-45 % от азотната торова норма заедно със Сяра,внесени с първото торене
Растежен регулатор на пролет* Растежен регулатор,внесен при височина на растенията 25-40см,за регулиране растежа във височина,в комбинация със 100мл/дка Бор

*Не се препоръчва третиране с растежен регулатор при сухи условия, но внасяне на нормална доза фунгицид е задължителна.

  

Добивен потенциал

Добив зърно
Нuско         Вuсоко
Маслено съдържание
Нuско         Вuсоко
 

Стабилност на добива

Устойчивост на полягане
Нuско         Вuсоко
Фитосанитарен профил
Нuско         Вuсоко
Толеранмност на суша
Нuско         Вuсоко
Зимоустойчивост
Нuско         Вuсоко
 

Подходящи почвени типове

  

Технологични характеристики

 

ДАЛТОН

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ДАЛТОН

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ДАЛТОН

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ДАЛТОН

Източник: RAPOOL-RING GmbH


ДАЛТОН – Рене Марка

Източник: RAPOOL-RING GmbH