Избор на хибрид

Климатична характеристика на региона   сухи условия нормални условия влажни условия
Почвен тип   леки почви плодородни почви тежки почви
Дата на сеитба   ранна (15.08. - 31.08.) оптимална (01.09. - 10.09.) късна (след 11.09.)
Посевна норма   по-малко от 50 к.с./м² повече от 50 к.с./м²
Ранна жътва - важна ли е за Вас?   да не
Технология на отглеждане   интензивна екстензивна
Място на рапицата в сеитбооборота Ви   веднъж на 4 години по-често
Студоустойчивост - важна ли е за Вас?   да не

 

Нашите препоръки

Моля, изберете опциите си