Цени Маслодайна рапица MATIF 18.11.2019

в € / т


седмица
месец
6 месеца
всички днифинални цени към 18.11.2019 и промените от предишният ден
февруари 2020 390,000 €
май 2020 386,750 €
август 2020 374,750 €
ноември 2020 378,000 €
февруари 2021 378,500 €
май 2021 378,500 €
август 2021 370,000 €
ноември 2021 375,250 €
февруари 2022 376,250 €
май 2022 376,500 €