Калкулатор посевна норма

Изчисляване на посевна норма

Площи ха  
Посевна норма семена/м²
 

 

Изчисляване гъстотата на посева (Настройване на сеялката)

Посевна норма семена/м²
Кълняемост %
Маса на 1000 семена според етикета g