Защита на данните

Авторско право

© RAPOOL България. Всички права запазени. RAPOOL България не носи отговорност за точноста на информацията на този уебсайт. Съдържанието и структурата на този сайт е предмет на закона за авторското право и на други текстове по защитата на интелектуалната собственост. Разпространението или промяната на съдържанието на тази страница не е позволено. Освен това съдържанието не може да се копира за търговски цели или да става достояние на трети страни. Снимките на RAPOOL България, станали достояние на трети страни са също предмет на закона за авторското право. RAPOOL България постоянно проверява и актуализира информацията, която представя на своя сайт, но въпреки изключителните грижи и старание по този въпрос информацията може да се е променила. Поради тази причина, RAPOOL България не носи отговорност нито дава гаранция по отношение на точноста, пълнотата и тематичното съдържание на информацията, поместена на този сайт. Това се отнася също и за хипер връзките на сайта, които ви препращат към други сайтове. RAPOOL България не носи и не приема отговорност по отношение на материала на други такива сайтове. Докато нашият сайт съдържа връзки до други сайтове, RAPOOL България не е отговорен за стратегиите по защита на данните или съдържанието на други такива сайтове.

RAPOOL България си запазва правото да извършва промени или изменения на предоставените данни и информация по всяко време и без предварително известяване.

Защита на данните

Нашият сайт може да изисква от вас персонална информация. Такива данни само се съхраняват и обработват до толкова, колкото е необходимо референция към вас за изпращането на желаната от вас информация. RAPOOL България ви уверява, че личните ви данни и информация са предмет на строга поверителност в съответствие с действащото законодателство.